Thành lập tổ công tác đôn đốc trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

BHXH tỉnh Phú Yên vừa có Công văn 305/QĐ-BHXH ngày về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc việc trích nộp BHXH, BH thất nghiệp, BHYT năm 2019.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Giám đốc BHXH tỉnh đôn đốc việc trích nộp BHXH, BH thất nghiệp, BHYT kịp thời, đúng quy định; xây dựng kế hoạch cụ thể làm việc với các đơn vị nợ đọng kéo dài, đơn vị cố tình nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tổ công tác gồm 27 thành viên, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm do 1 Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm Tổ trưởng cùng với đại diện Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn lao động tỉnh, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát kinh tế. Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG