Thanh Hóa chi tiền tỷ để thu hút bác sĩ trình độ cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành, tỉnh này sẽ hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho bác sĩ trình độ cao về làm việc ở địa phương.

Nghị quyết số 187/20 21/NQ-HĐND về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh giai đoạn 2022- 2025 của Thanh Hoá nêu rõ: Đối tượng thu hút có cam kết thời gian công tác là 10 năm đối với bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, bác sĩ nội trú, thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II; 5 năm đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và phải chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền và đơn vị quản lý trực tiếp.

Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao là người được phong học hàm Giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ có học vị tiến sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp II; bác sĩ nội trú; thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc tại các trường: Đại học Y Hà Nội; Học viện Quân Y; Đại học Y Dược TP.HCM; Đại học Y dược Thái Bình; Đại học Y dược Thái Nguyên; Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Y dược Huế.

Mức hỗ trợ một lần như sau: Bác sĩ có học hàm giáo sư là 1,3 tỷ đồng; bác sĩ có học hàm phó giáo sư là 800 triệu đồng; bác sĩ có học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II là 400 triệu đồng; bác sĩ nội trú là 300 triệu đồng; Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I là 200 triệu đồng; bác sĩ tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi là 180 triệu đồng. Ngoài ra, các bác sĩ sẽ nhận mức hỗ trợ hàng tháng bằng một tháng lương cơ sở trong 24 tháng.

Chính sách thu hút bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp tại các trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y dược Thái Nguyên, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Y dược Huế. Mức hỗ trợ một lần đối với bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trung tâm Pháp Y, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Trung tâm Y tế tuyến huyện đồng bằng, ven biển là 200 triệu đồng; bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trung tâm y tế tuyến huyện khu vực miền núi là 250 triệu đồng.

Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Trạm Y tế xã, thị trấn khu vực III là 450 triệu đồng; trạm Y tế xã, thị trấn khu vực II là 400 triệu đồng; Trạm Y tế xã, thị trấn khu vực I là 350 triệu đồng; Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn còn lại là 300 triệu đồng.

MỚI - NÓNG