Tập huấn cán bộ Đoàn quân đội phía Nam

Tập huấn cán bộ Đoàn quân đội phía Nam
TP - Hôm nay (3/4), tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong quân đội năm 2013, khu vực phía Nam.

> Khơi nguồn sáng tạo, đam mê khoa học
> Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn toàn quân

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và Chương trình hành động của Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ VIII; phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội giai đoạn 2012- 2017; bồi dưỡng lực lượng nòng cốt để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên trong quân đội theo phân cấp... 150 học viên tham dự lớp tập huấn là trưởng ban Thanh niên hoặc trợ lý thanh niên cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; trợ lý Thanh niên Sư đoàn và tương đương…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG