Tạm đình chỉ tư cách doanh nghiệp ưu tiên với Panasonic Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng cục trưởng Hải quan vừa ký quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Thời gian tạm đình chỉ trong thời hạn 60 ngày kể từ 13/6.

Theo Tổng cục Hải quan, lý do Công ty TNHH Panasonic Việt Nam bị tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan do doanh nghiệp này chưa thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan.

Theo quy định này, định kỳ hàng năm, doanh nghiệp ưu tiên phải cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam được công nhận doanh nghiệp ưu tiên năm 2021. Khi bị tạm đình chỉ chế độ này, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam sẽ không còn được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, không được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Tạm đình chỉ tư cách doanh nghiệp ưu tiên với Panasonic Việt Nam ảnh 1

Với việc bị tạm đình chỉ doanh nghiệp ưu tiên, Công ty Panasonic Việt Nam không còn được miễn kiểm tra chứng từ hải quản, không còn ưu tiên thực hiện thủ tục về thuế.

Doanh nghiệp không còn được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa, không được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan...

Tập đoàn Panasonic có 7 công ty thành viên tại Việt Nam bao gồm: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và bộ phận kinh doanh trực thuộc Panasonic Sales Việt Nam (PSV), Trung tâm nghiên cứu và phát triển (PRDCV); 4 công ty sản xuất là: Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN), Panasonic System Networks Việt Nam (PSNV), Panasonic Industrial Devices Việt Nam (PIDVN), Panasonic Electric Works Việt Nam (PEWVN, tên cũ là Panasonic Life Solutions Việt Nam) và công ty bảo hiểm Panasonic Insurance Service Việt Nam (PISVN). Nhóm các công ty của Panasonic tại Việt Nam có tổng số nhân lực trên 7.000 người.

Tính đến hết tháng 5, cả nước có 75 doanh nghiệp được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

MỚI - NÓNG