Tại sao ngôi sao có 5 cánh?

Tại sao ngôi sao có 5 cánh?
Khi nhìn từ Trái Đất, ngôi sao hình cầu trông giống như có 5 cánh là do bản chất của ánh sáng.  
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG