Có 73 kết quả :

Tròn mắt với quan tài hình máy ảnh, bao gạo, chai bia

Tròn mắt với quan tài hình máy ảnh, bao gạo, chai bia

TPO - Kể từ năm 1960, những người dân vùng Greater Accra (Ghana) đã hình thành tục lệ an táng người chết trong chiếc quan tài có hình dáng mô phỏng công việc họ làm khi còn sống. Người bán bia sẽ nằm trong quan tài hình chai bia, nhiếp ảnh gia sẽ nằm trong quan tài hình máy ảnh...