Có 4 kết quả :

Larry Berman trong một lần ký tặng độc giả Việt Nam tại TPHCM

Giáo sư sử học Mỹ sẽ làm phim về Phạm Xuân Ẩn

TP - Giáo sư sử học người Mỹ Larry Berman vừa sang Việt Nam để tham gia tổ chức hội thảo “Tinh thần và nhân cách của tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn” vào ngày 18/2 tại Hà Nội nhân dịp ấn bản “Điệp viên hoàn hảo X6” ra mắt bạn đọc tại Hà Nội.