Có 2 kết quả :

Nỗ lực thông tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh TT-Huế

Thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua TT-Huế

TP - Ngày 21/10, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện miền núi A Lưới, TT-Huế, thông tuyến trở lại sau một thời gian bị ách tắc, chia cắt do sạt trượt đất đá tràn lên mặt đường tại hàng chục vị trí.