Có 2 kết quả :

Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa

Đại tướng qua ống kính nhà nghiên cứu văn hóa

TPO–Vinh dự được gặp Đại tướng nhiều lần vào các dịp mừng sinh nhật, những ngày lễ lớn của Quân đội, dịp Đại tướng tiếp khách… nhà nghiên cứu Văn hóa Nguyễn Văn Kự ghi lại được nhiều hình ảnh quý giá về Tướng Giáp.