Có 1 kết quả :

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn làm gì ngày 30/4?

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn làm gì ngày 30/4?

TP - …Thấy trong đám đông ùa đến đài có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS), sinh viên Huỳnh Ngọc Chênh đưa anh vào và tất cả cùng anh hát vang bài “Nối vòng tay lớn”. Không có đàn trống, chúng tôi vỗ tay, gõ nhịp lên bàn cùng nhau hát vang. Băng ghi âm mới phát hiện gần đây ở Mỹ ghi rõ diễn tiến lúc đó.