Có 16 kết quả :

Những ngành 'thừa' hồ sơ xét tuyển NV2

Những ngành 'thừa' hồ sơ xét tuyển NV2

TPO - Theo thống kê của nhiều trường đại học, đến 5 - 9, sau 10 ngày nhận hồ sơ xét tuyển NV2, nhiều trường “thừa” hồ sơ xét tuyển NV2. Ngược lại, nhiều ngành vẫn chỉ có một hoặc hai hồ sơ nộp vào.