Có 2 kết quả :

Bình minh đang lên ở thành phố Điện Biên ngày nay

Lắng đọng Điện Biên

TP - Điện Biên Phủ - một dấu son chói lọi của lịch sử Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã tạo nên tiếng vang lừng lẫy khắp năm châu bốn biển.