Có 1 kết quả :

Luật Kế toán phải góp phần chống tham nhũng, lãng phí

Luật Kế toán phải góp phần chống tham nhũng, lãng phí

TP - Hôm qua, tại phiên họp UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Kế toán (sửa đổi), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Luật cần bám sát sự phát triển của nền kinh tế nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngân sách, chứng khoán... Chúng ta có kế toán, thanh tra, kiểm toán, chế độ báo cáo hằng tháng, hằng quí, hằng năm đều có nhưng vì sao thất thoát ngân sách vẫn nhiều? Hoạt động chứng khoán bây giờ rất lớn, hoạt động kế toán phải phản ánh được đúng bản chất thị trường.