Có 7 kết quả :

LIENVIETPOSTBANK giải ngân dự án ODA 250 triệu USD

LIENVIETPOSTBANK giải ngân dự án ODA 250 triệu USD

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng duy nhất được chủ đầu tư dự án ODA về phát triển đường bộ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đề nghị chỉ định giải ngân dự án lên đến hơn 250 triệu USD, đã được Thống đốc NHNN chính thức chấp thuận tại Quyết định số 1175/QĐ-NHNN.
LienVietPostBank giải ngân dự án ODA 250 triệu USD

LienVietPostBank giải ngân dự án ODA 250 triệu USD

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) là ngân hàng duy nhất được chủ đầu tư dự án ODA về phát triển đường bộ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đề nghị chỉ định giải ngân dự án lên đến hơn 250 triệu USD, đã được Thống đốc NHNN chính thức chấp thuận tại Quyết định số 1175/QĐ-NHNN.