Có 3 kết quả :

Thần Đèn thất đởm

Thần Đèn thất đởm

TP - Thời buổi kinh tế khó khăn, A la đanh bèn trưng dụng Thần Đèn đi biểu diễn dạo vòng quanh thế giới. Những chiêu trò mà giới ảo thuật gia đương thời thách đố không có món gì có thể làm khó Thần Đèn. Cát xê tiền vàng chất thành đống.