Có 6 kết quả :

Vy Oanh: “Dạy” buôn?

Vy Oanh: “Dạy” buôn?

TP - Cô tổng kết đặc trưng tính cách người Việt, rồi đưa ra mấy lời chỉ bảo cho những ai định hợp tác làm ăn với doanh nghiệp nước ngoài: “Làm việc với công ty nào thì ký hợp đồng với công ty đó chứ không nên tin vào lời nói suông, kể cả là người của công chúng”.