Có 2 kết quả :

Điểm sáng xuất khẩu

Điểm sáng xuất khẩu

TP - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, GDP năm 2021 tăng 2,58%, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD là dấu ấn, điểm sáng của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các chính sách dài hạn để tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển.