Có 2 kết quả :

Chị Thuần cùng hai con

Gia đình “tầm gửi”

TP - Ở xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang), có chị Lê Thị Thuần, người đàn bà bị lừa bán sang Trung Quốc, 17 năm làm vợ xứ người rồi trở về Việt Nam với tấm thân tàn tạ, liệt nửa người. Đến nay, con của chị vẫn không được pháp luật thừa nhận.