Có 10 kết quả :

Giá xăng sẽ thay đổi 10 ngày/lần?

Giá xăng sẽ thay đổi 10 ngày/lần?

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về những đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu. Trong đó đáng chú ý là đề xuất việc tính giá cơ sở bình quân 10 ngày thay vì 30 ngày như hiện tại.