Có 2 kết quả :

Lập các đoàn công tác kiểm tra tham nhũng

Lập các đoàn công tác kiểm tra tham nhũng

TP - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) vừa ban hành các Kế hoạch số 89, 90, 91 lập các đoàn công tác để đôn đốc nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác PCTN tại 7 cơ quan trung ương; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa phương; kiểm tra, giám sát công tác PCTN tại 8 tỉnh.
Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng

Kiểm tra án tham nhũng nghiêm trọng tại 8 tỉnh

TP - Ngày 9/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới sẽ lập 4 đoàn kiểm tra án tham nhũng nghiêm trọng tại 8 tỉnh và đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 7 cơ quan, tổ chức Trung ương.