Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV
Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 62 điểm cầu trong cả nước, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh.

Tại điểm cầu TP HCM, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải.

Báo cáo do ông Đinh Thế Huynh trình bày tại hội nghị nêu rõ: 3 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã có nhiều cố gắng, nhiều cách làm sáng tạo trong việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đi dần vào chiều sâu, xây dựng thành nền nếp thường xuyên, tự giác, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và từng ngành, địa phương.

Ở nhiều nơi xuất hiện những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Nhiều địa phương đã đạt và vượt một số chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Về phương hướng thời gian tới, ông Đinh Thế Huynh cho biết: “Thời gian tới, chúng ta tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Việc thực hiện Chỉ thị phải gắn chặt hơn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; gắn việc thực hiện Chỉ thị với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng” hiện nay, phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác”.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03 thời gian qua còn hạn chế.

Một số cán bộ, đảng viên ở các cấp nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị với công tác xây dựng Đảng. Từ đó dẫn đến lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cho sát với điều kiện, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài.

Trong tổ chức thực hiện, có tình trạng chưa đồng đều, thiếu thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở một số tổ chức đảng chưa được coi trọng.

Ông Lê Thanh Hải cho biết:“Bước sang năm thứ 4 thực hiện Chỉ thị 03 với chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Cùng với cách làm mới, theo tôi công tác cán bộ vẫn là quan trọng hàng đầu. Việc nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều là mang tính quyết định sự thành công”.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả đã đạt được, các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới, ông Lê Hồng Anh đề nghị, cần đi vào một số vấn đề trọng tâm như: Xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo; gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; Tạo sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện Chỉ thị; gắn việc thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, sinh động và phù hợp, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Theo Lê Thơm

Theo VOV
MỚI - NÓNG