Sẽ bỏ các yêu cầu chứng chỉ chức danh theo hạng cho các giảng viên

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TPO - Dự thảo thông tư mới của Bộ GD&ĐT không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cho từng hạng như trước đây.

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35 và Thông tư số 40 liên quan đến bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các hạng (I,II,III), dự thảo thông tư mới không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cho từng hạng như trước đây.

Thay vào đó, dự thảo thông tư cho phép cả 3 hạng sẽ cùng chung điều kiện “có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên” cho cả trường cao đẳng sư phạm và trường đại học công lập.

Điểm mới này phù hợp với quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Dự thảo đang xây dựng theo hướng viên chức ở trường cao đẳng sư phạm và đại học công lập đã được bổ nhiệm trước đây được xem là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức.

Nội dung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức của giảng viên cao đẳng sư phạm, đại học công lập trước đây được xem như đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

MỚI - NÓNG