Có 4 kết quả :

Run chân tay là bệnh gì?

Run chân tay là bệnh gì?

TP - Run là một vận động cơ không chủ ý của một hay nhiều phần cơ thể, xảy ra khi không bị tác động của môi trường, cảm xúc, được coi là bệnh và cần điều trị sớm để phục hồi khả năng vận động bình thường của cơ thể.
Run chân tay là bệnh gì?

Run chân tay là bệnh gì?

TP - Run là một vận động cơ không chủ ý của một hay nhiều phần cơ thể, xảy ra khi không bị tác động của môi trường, cảm xúc, được coi là bệnh và cần điều trị sớm để phục hồi khả năng vận động bình thường của cơ thể.
Trẻ bị run tay chân có phải do thiếu canxi?

Trẻ bị run tay chân có phải do thiếu canxi?

TPO - Ra nhiều mồ hôi, nhất là khi trẻ ngủ là một trong những dấu hiệu đầu tiên gợi ý đến hiện tượng thiếu calci và bệnh còi xương ở trẻ. Tuy nhiên cần chú ý ra mồ hôi trộm không phải là biểu hiện đặc hiệu của bệnh còi xương.