Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Quyết tâm đưa Thủ đô kháng chiến thành tỉnh khá

Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.
Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.
TPO - Sáng nay 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu kinh tế xã hội mà Tuyên Quang đạt được những năm gần đây, các cấp ủy, chính quyền địa phương này đã thực sự quan tâm đến đời sống của nhân dân, quan tâm và đã trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ Đảng, tỷ lệ nữ được cơ cấu đáng kể, và đây có lẽ là dấu ấn về công tác tổ chức cán bộ của Tuyên Quang trong cả nước.

Tổng Bí thư cũng lưu ý Tuyên Quang vẫn là một tỉnh nghèo, hiệu quả năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chưa khai thác tốt những tiềm năng lợi thế về du lịch, trong khi địa phương này rất có thế mạnh về du lịch lịch sử, hoạt động liên kết vùng còn hạn chế, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn, công tác phát triển Đảng vùng sâu, vùng xa, khu vực doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức

"Khi Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, đã chỉ ra những điểm yếu trên, nên yêu cầu nhất định Tuyên Quang cần phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc", Tổng Bí thư nói. 

Đây cũng chính là chủ đề của Đại hội, và cũng là tư tưởng chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Tuyên Quang trong thời gian tới, nó vừa nặng nề nhưng lại vừa vẻ vang đối với Tuyên Quang.

Tổng Bí thư lưu ý Tuyên Quang cần phát triển kinh tế xã hội theo hướng chuyển mạnh sang công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất lớn gắn với KHCN, phải thực hiện tốt quy hoạch, giao đất giao rừng, tăng thu nhập cho nông dân, đầu tư thích đáng cho nông nghiệp nông thôn, và xây dựng nông thôn mới vững chắc. 

Tỉnh có nhiệm vụ quan trọng tập trung cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phục vụ nông thôn. Nông nghiệp chuyển dần sang công nghiệp công nghệ cao. 

Tiềm năng du lịch lịch sử của Tuyên Quang sẵn có (rất riêng đối với cả nước) vì đây là Thủ đô Vùng giải phóng, Thủ đô kháng chiến, nên cần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho du lịch, nghỉ dưỡng khi mà giao thông đã thuận lợi. 

Tuyên Quang phải chú trọng huy động mọi nguồn lực, chứ không chỉ trông chờ Nhà nước. 

Tổng Bí thư khẳng định Tuyên Quang mãi mãi là niềm tự hào của cả nước, nhất định tỉnh này sẽ đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá.

Tuyên Quang đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và đạt con số giảm nghèo khá ấn tượng 5 năm qua (tỷ lệ hộ nghèo từ 34% năm 2011 nay xuống còn 9,7%).

Quê hương cách mạng Tuyên Quang đã thực sự “ghi điểm” về kinh tế xã hội khi cơ bản đạt và vượt hầu hết các mục tiêu đặt ra từ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua (tăng trưởng hơn 14%/năm, thu nhập bình quân 1.368USD/đầu người/năm). 

Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được Tuyên Quang rải thảm chào đón và tiếp sức mạnh mẽ. Tập trung cho công nghiệp những năm qua, giá trị sản xuất đã vượt lên con số 6.500 tỷ đồng (tăng bình quân 25%/năm), xuất khẩu hàng hóa đạt 65 triệu USD. Hiện tỉnh này đạt thu ngân sách 1.500 tỷ đồng/năm.

MỚI - NÓNG