Quỹ Bảo trì đường bộ 'om' 320 tỷ đồng của địa phương

TP - Tại cuộc họp tổng kết năm 2017 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương diễn ra ngày 7/2, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể truy trách nhiệm của Văn phòng Quỹ Đường bộ Trung ương về việc giữ lại 15% (khoảng 320 tỷ đồng) nguồn kinh phí bảo trì phân bổ cho các địa phương năm 2017 đến nay vẫn chưa được giải ngân.

“Các địa phương phản ánh tại sao phân bổ có 85%, giữ lại 15% làm gì tới giờ này, nếu phân bổ, giờ đã giải ngân hết rồi. Kế hoạch năm nay phải rút kinh nghiệm, 15% nguồn kinh phí còn giữ lại phải khẩn trương chuyển cho các địa phương”, ông Thể yêu cầu.

Bộ trưởng GTVT cũng yêu cầu các cơ quan liên quan bố trí kinh phí để xử lý toàn bộ các điểm đen tiềm ẩn TNGT trên các tuyến quốc lộ như: Đường cong, bán kính hẹp, cầu hẹp, cầu yếu. Ông Thể cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp duy tu không đảm bảo.

Theo báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ, tính đến hết ngày 31/12/2017, số tiền thu phí sử dụng đường bộ trong năm 2017 nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 7.173 tỷ đồng, đạt 116,65% kế hoạch thu cả năm, trung bình một ngày thu xấp xỉ 27 tỷ đồng. Số phí sử dụng đường bộ vượt thu so với số thu Bộ Tài chính giao đầu năm hơn 1.023 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG