Quốc hội thông qua nhiều dự luật quan trọng

Quốc hội thông qua nhiều dự luật quan trọng
TP - Tuần làm việc cuối, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Cũng trong tuần tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 


Ngoài ra, theo dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về giám sát chuyên đề; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có); Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc vào chiều thứ sáu, 28/11.

MỚI - NÓNG