Quốc gia nào có bản quốc ca lâu đời nhất trên toàn thế giới?

TPO - Wilhelmus có từ ít nhất là năm 1572 và trở thành bài quốc ca lâu nhất được sử dụng đến ngày nay.
Quốc gia nào sau đây có hơn một phần tư lãnh thổ nằm dưới mực nước biển?

1. Quốc gia nào sau đây có hơn một phần tư lãnh thổ nằm dưới mực nước biển?

 • icon

  Anh

 • icon

  Đức

 • icon

  Hà Lan

Wilhelmus là bản quốc ca của Hà Lan có lịch sử lâu đời nhất trên toàn thế giới?

2. Wilhelmus là bản quốc ca của Hà Lan có lịch sử lâu đời nhất trên toàn thế giới?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào năm nào?

3. Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào năm nào?

 • icon

  2001

 • icon

  2002

 • icon

  2003

Người Hà Lan là người cao nhất trên thế giới. Điều này đúng hay sai?

4. Người Hà Lan là người cao nhất trên thế giới. Điều này đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Người Hà Lan sở hữu phương tiện nào nhiều hơn so với bất kì quốc gia nào trên thế giới?

5. Người Hà Lan sở hữu phương tiện nào nhiều hơn so với bất kì quốc gia nào trên thế giới?

 • icon

  Xe máy

 • icon

  Ô tô

 • icon

  Xe đạp

 • icon

  Tàu thủy

Ở Hà Lan có đường rừng cắt ngang quốc lộ dành cho động vật hoang dã?

6. Ở Hà Lan có đường rừng cắt ngang quốc lộ dành cho động vật hoang dã?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Ở Hà Lan cách bao nhiêu mét lại có một trụ sạc cho xe ô tô điện?

7. Ở Hà Lan cách bao nhiêu mét lại có một trụ sạc cho xe ô tô điện?

 • icon

  30m

 • icon

  50m

 • icon

  150m

Xăng dầu và các phương tiện sử dụng xăng dầu sẽ bị cấm ở Hà Lan?

8. Xăng dầu và các phương tiện sử dụng xăng dầu sẽ bị cấm ở Hà Lan?

 • icon

  Sai

 • icon

  Đúng

Ngôi làng “không có đường đi” ở Hà Lan có tên là gì?

9. Ngôi làng “không có đường đi” ở Hà Lan có tên là gì?

 • icon

  Broek in Waterland

 • icon

  Marken

 • icon

  Giethoorn

MỚI - NÓNG