Có 5 kết quả :

Chùa Hương hối hả chuẩn bị mở cửa đón khách

Chùa Hương hối hả chuẩn bị mở cửa đón khách

TPO - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch sau khi mở cửa đón khách trở lại tại Khu di tích Thắng cảnh Hương Sơn vào 5 giờ sáng, ngày 13-3 (tức mồng 1 tháng 2 Âm lịch), từ nhiều ngày qua, UBND huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức (BTC) Lễ hội chùa Hương năm 2021 đã rốt ráo triển khai nhiều phương án.