Phó Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phê duyệt nhân sự các sở ban ngành, quận huyện

Phó Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phê duyệt nhân sự các sở ban ngành, quận huyện
TPO - Các Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho ý kiến, phê duyệt các quyết định về nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp được phân công phụ trách. Bổ nhiệm cấp trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp do Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định trên cơ sở ý kiến của cấp phó phụ trách.  

Ngày 25/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có quyết định bổ sung phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã quy định tại Quyết định số 4747 ngày 23/12/2020.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phụ trách thêm chương trình kích cầu đầu tư trên các lĩnh vực và công tác giáo dục nghề nghiệp. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phụ trách thêm công tác về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho ý kiến, phê duyệt các quyết định về nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp do mình phụ trách.

Trường hợp bổ nhiệm cấp trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp sẽ do Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định trên cơ sở ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phê duyệt nhân sự các sở ban ngành, quận huyện ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan (thứ 2 từ phải qua) trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Đào Hà làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

Thường trực UBND TPHCM phân công Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TPHCM; lãnh đạo các thành viên Ủy viên UBND TPHCM, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc UBND TPHCM, Chủ tịch UBND các quận - huyện.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm và 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và dài hạn của TPHCM; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; công tác thanh tra; cải cách hành chính; phụ trách chung về kinh tế đối ngoại, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; an toàn giao thông; quản lý nhà, đất công.

Ông Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập TP Thủ Đức; xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM gắn với thành lập TP Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phê duyệt nhân sự các sở ban ngành, quận huyện ảnh 2 Thường trực UBND TPHCM (từ trái qua): các ông Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan, Lê Hòa Bình (phó chủ tịch), Nguyễn Thành Phong (chủ tịch), bà Phan Thị Thắng, ông Dương Anh Đức (phó chủ tịch)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp - thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính – ngân sách; ngân hàng; thuế; thương mại, dịch vụ; du lịch; và theo dõi, chỉ đạo các quận: 4, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; văn hóa, thể dục, thể thao, lao động – thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hội nhập kinh tế quốc tế; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG