Có 15 kết quả :

Lại Văn Long hẹn sẽ có phim dài tập chất lượng về cảnh sát hình sự.

Nhà văn Lại Văn Long: Chuyển hệ làm phim hình sự?

TP - “Đứa con thời hậu chiến” là tiểu thuyết mới nhất của Lại Văn Long, sắp tới anh hẹn in liền bốn cuốn sách và một kịch bản phim dài tập đề tài cảnh sát hình sự. Cuộc trò chuyện sau đây cho thấy ở tuổi tri thiên mệnh, “Kẻ sát nhân lương thiện” ngày nào giờ lại có vẻ hiền lành, dễ bằng lòng.