Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
TPO - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay cho ông Hồ Đức Phớc.

Sáng 7/4, với 462/462 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh, sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình công tác, ông được điều động, luân chuyển qua nhiều vị trí kể cả ở T.Ư và địa phương.

Trong giai đoạn 2004 - 2008, ông lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Tháng 11/2008, ông được luân chuyển về Đắk Lắk và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tới tháng 10/2010 thì được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tháng 1/2011, tại Đại hội XI của Đảng, ông được bầu làm Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng; sau đó được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư.

Tháng 6/2012, ông Thanh được điều động, phân công về Bắc Giang và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 2/2015, ông Thanh về lại Uỷ ban Kiểm tra T.Ư và được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Tháng 10/2015, ông Trần Sỹ Thanh được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tại Đại hội XII của Đảng (1/2016), ông Thanh được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư. Sau đó đến tháng 12/2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Ban Kinh tế T.Ư, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông Trần Sỹ Thanh được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Sỹ Thanh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4/2021, ông Thanh được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.

MỚI - NÓNG