Ông Nguyễn Ngọc Bảo thay ông Võ Kim Cự làm Chủ tịch Liên minh HTX

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban kinh tế TƯ được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban kinh tế TƯ được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
TPO - Chiều nay, 29/9, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương đã chính thức trở thành tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thay ông Võ Kim Cự nghỉ hưu, với kết quả tín nhiệm phiếu bầu tại hội nghị đạt 100%.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương được Ban Bí thư tín nhiệm giới thiệu và được Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Để thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy các kết quả tích cực, khắc phục các tồn tại và hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị ông Nguyễn Ngọc Bảo cùng tập thể Ban lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sang tạo vì sự phát triển chung của Liên minh Hợp tác xã.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho rằng, đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên của Liên minh HTX Việt Nam. Là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí bày tỏ quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi thách thức và khó khăn, tận tâm, tận lực, chủ động nắm bắt sâu sát tình hình; hết lòng, hết sức vì sự phát triển Liên minh HTX Việt Nam và kinh tế hợp tác.

Trong hơn 30 năm Đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là phát triển các hợp tác xã. Những quan điểm đó cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX có vai trò quan trọng trong đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến cuối năm 2016, cả nước đã có 19.569 HTX, thu hút trên 6 triệu thành viên tham gia. Mặc dù khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển tốt hơn. Đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4,0%.  Ngoài đóng góp trực tiếp của khu vực HTX vào tăng trưởng kinh tế chung, các HTX còn đóng góp gián tiếp rất lớn tới kinh tế thành viên, HTX thành viên thông qua tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Tân Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng khẳng định, trên cương vị mới, ông sẽ cùng Ban lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và cả hệ thống chung sức, đồng lòng phát triển Liên minh.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo sinh năm 1963, từng là cựu sinh viên Học viện Ngân hàng Khóa II (1979 - 1983). Ông Bảo từng là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đầu năm 2014, ông Bảo được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp và hội nhập quốc tế. Ông Bảo đã đóng góp vào việc chỉ đạo điều hành các công việc của Ban trong việc nghiên cứu, đề xuất chủ trương lớn về kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp.

MỚI - NÓNG