Có 7 kết quả :

Nissan Phạm Văn Đồng là đại lý thứ 19 của Nissan tại Việt Nam

Khai trương đại lý 3S Nissan Phạm Văn Đồng

Nissan Phạm Văn Đồng đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiện nghi, hiện đại cũng như quy trình hoạt động, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của Nissan toàn cầu.