Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới

Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới
TPO - Dưới đây là những hình ảnh của ca sĩ Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới

Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 1

Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 2
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 3
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 4
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 5
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 6
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 7
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 8
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới ảnh 9

Ảnh: Oscar Town

MỚI - NÓNG