80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam:

Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận

TPO - Một số tác phẩm của những tên tuổi như Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Diệp Minh Châu... được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề "Nghệ sĩ là chiến sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam, khai mạc 24/2 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 1
Tác phẩm Thổ, Nùng, Mán, Kinh đoàn kết đuổi giặc Pháp của họa sĩ Trần Văn Cẩn (1947-1954). TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết ngày 24/2, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu những tác phẩm đặc biệt kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam.
Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 2

Tác phẩm Dao găm rèn cho du kích năm1945 của Nguyễn Hiêm. Ảnh: BTMTVN.

Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 3
Tác phẩm Làm kíp lựu đạn năm 1947 của Nguyễn Đỗ Cung. Ảnh: BTMTVN.
Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 4
Tác phẩm Du kích Bến Tre (năm1948) của Diệp Minh Châu. Ảnh: BTMTVN.
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết trưng bày chuyên đề Nghệ sĩ là chiến sĩ thể hiện sự hưởng ứng, vận động và chuyển biến về nhận thức tư tưởng của giới văn nghệ sĩ, từ bỏ cuộc sống chốn phồn hoa đô thị tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, dũng cảm nhận trách nhiệm xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam.
Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 5
Tác phẩm Dân công kháng chiến năm 1948 của Lê Quốc Lộc. Ảnh: BTMTVN.
Nhiều họa sĩ trong giai đoạn này không chỉ là những chiến sĩ, trực tiếp tham gia cuộc chiến mà còn sử dụng ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật tạo hình, ghi lại chân thực những sinh hoạt của quân và dân những ngày đầu kháng chiến, đồng thời góp phần tích cực vào công cuộc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, ủng hộ khích lệ các phong trào Bình dân học vụ, Diệt giặc đói giặc dốt, Thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, kêu gọi đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập…
Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 6
Tác phẩm Đoàn kết chống xâm lăng năm 1947 của Văn Giáo. Ảnh: BTMTVN. Những tác phẩm hội họa được trưng bày tại triển lãm mang đến cho công chúng cảm nhận rõ nét hơn về một giai đoạn lịch sử đặc biệt, bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít, xây dựng đường lối văn hóa mới của Đảng.
Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 7
Tác phẩm Kéo bễ lò rèn năm 1951 của Trần Văn Cẩn. Ảnh: BTMTVN.
Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 8
Tác phẩm Bộ đội nghỉ trong hang năm 1951 của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Ảnh: BTMTVN.

Những tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Vân được giới thiệu ở cuộc triển lãm lần này cũng sẽ mang đến cho người yêu mến hội họa Việt Nam nhiều cảm xúc. Tô Ngọc Vân (1906-1954) thuộc thế hệ họa sĩ tài năng hàng đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Bên cạnh tác phẩm Bộ đội nghỉ trong hang sáng tác năm 1951 của họa sĩ Tô Ngọc Vân, tại triển lãm, người xem gặp lại 6 tác phẩm của danh họa sáng tác năm 1954 được trưng bày tại triển lãm gồm Áo tơi lá, Bủ Đường biết đọc, Cầm đuốc đi học, Chuẩn bị đi chợ, Hoan hô, May áo.

Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 9

Tác phẩm Làm lán trú quân năm 1952 của Nguyễn Trọng Hợp. Ảnh: BTMTVN.

Những bức họa đặc biệt của lớp họa sĩ khoác ba lô ra trận ảnh 10

Tác phẩm Đi cấy năm 1949 của Nguyễn Văn Tỵ. Ảnh: BTMTVN.

Triển lãm Nghệ sĩ là chiến sĩ giới thiệu 80 tác phẩm sáng tác từ 1945 đến 1954 của các thế hệ họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật Gia Định và Mỹ thuật kháng chiến. Từ những người con của mọi miền đất nước, các họa sĩ đã trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, lấy nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm niềm cảm hứng, đề tài sáng tác.

Có thể kể đến nhiều tác phẩm tiêu biểu như Dao găm rèn cho du kích (1945, Nguyễn Hiêm), Làm kíp lựu đạn (1947, Nguyễn Đỗ Cung), Đoàn kết chống xâm lăng (1947, Văn Giáo), Du kích Bến Tre (1948, Diệp Minh Châu), Dân công kháng chiến (1948, Lê Quốc Lộc), Dân công sửa chữa cầu đường (Tây Bắc) (1951, Nguyễn Sỹ Ngọc), Kéo bễ lò rèn (1951, Trần Văn Cẩn), Bộ đội nghỉ trong hang (1951, Tô Ngọc Vân), Làm lán trú quân (1952, Nguyễn Trọng Hợp), Tay bừa tay súng (1954, Huỳnh Văn Thuận), Đi cấy (1954, Nguyễn Văn Tỵ) …

Tin liên quan