Nhiều người rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã nhận được 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng thời, tiếp nhận 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X do yêu cầu công tác chuyên môn.

Sáng 17/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 52 người (trong đó có 16 người tự ứng cử).

Nhiều người rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM ảnh 1

Sáng 17/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh Chang Chang

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận được 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 39/50 người. Tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 11/50 người.

Người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 10% có 6 người. Người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 10% đến dưới 20% có 3 người. Người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 20% đến dưới 30% có 2 người.

Nhiều người rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM ảnh 2

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh Chang Chang

Theo ông Nguyễn Thành Trung, những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Nhiều người rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM ảnh 3

TPHCM trình danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 39 người để chọn ra 38 người. Ảnh Chang Chang

Từ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 11 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 39 người để chọn ra 38 người.

Nhiều người rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM ảnh 4

Hội nghị cho ý kiến về danh sách những người ứng cử. Ảnh Chang Chang

Về danh sách ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X là 172 người (trong đó có 13 tự ứng cử).

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận được 3 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X.

Nhiều người rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM ảnh 5

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thành uỷ TPHCM và UBND TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh Chang Chang

Đến thời điểm tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, thì tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X được tổ chức lấy ý kiến là 169 người (trong đó có 10 tự ứng cử).

Sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 08 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%.

Trước hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X do yêu cầu công tác chuyên môn.

Do đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, TPHCM giới thiệu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X gồm 159 người.

MỚI - NÓNG