Nhân sự chủ chốt Uỷ ban Tư pháp Quốc hội khoá XV

TPO - Với tổng cộng 42 thành viên, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khoá XV có 9 thành viên trong thường trực uỷ ban, gồm chủ nhiệm, 5 phó chủ nhiệm, 2 uỷ viên thường trực và 1 thành viên chuyên trách.
Nhân sự chủ chốt Uỷ ban Tư pháp Quốc hội khoá XV ảnh 1