Nhà trường trả lại tiền thu sai cho phụ huynh

TPO - Ngày 15/11, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, đã có kết luận về các khoản thu sai quy định đầu năm học và yêu cầu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh, huyện Đông Sơn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, khắc phục các thiếu sót.

Được biết, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh được sáp nhập từ trường Tiểu học Đông Minh và Trường THCS Đông Minh từ tháng 8/2019. Nhà trường có 20 lớp, với 623 học sinh, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học hiện nay.

Sau khi có phản ánh về việc lạm thu tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Kết quả thanh tra cho thấy, ngoài các khoản thu theo quy định, thì khoản thu do ban đại diện cha mẹ học sinh của khối Tiểu học thu 150.000 đồng/học kỳ 1; cấp THCS 100.000 đồng/học kỳ 1 là không đúng quy định tại Thông tư số 55/TT/2011-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Đối với việc huy động tài trợ của các tổ chức, cá nhân (xã hội hóa), nhà trường thực hiện đúng theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai tại hội nghị CMHS các lớp khối Tiểu học, huy động tài trợ theo mức bình quân 320.000 đồng/HS là không đúng quy định.

Nhà trường trả lại tiền thu sai cho phụ huynh ảnh 1 Trường tiểu học và THCS Đông Minh
Việc tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp (khối Tiểu học), nội dung hội nghị, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình nhà trường năm học 2019-2020; thông báo dự kiến (6 khoản thu) đầu năm học sai quy định, gồm: Mua máy phô tô 50.000 đồng/HS, máy chiếu 550.000 đồng/HS, tăng buổi 200.000 đồng/HS/tháng; hỗ trợ Hội khỏe Phù Đổng 50.000 đồng/HS; khen thưởng 60.000 đồng/HS; tăng cường cơ sở vật chất theo mức bình quân 320.000 đồng/HS.

Những thiếu sót, tồn tại của nhà trường là dự kiến thu tiền học buổi 2 không đúng quy định; huy động tài trợ (khối Tiểu học) theo mức bình quân (320.000 đồng/HS) là không đúng quy định. Tại Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp khối Tiểu học, thông báo dự kiến thu: Tiền mua máy phô tô, máy chiếu, dạy tăng tiết, hỗ trợ hội khỏe Phù Đổng, khen thưởng là không đúng quy định.

Quỹ Ban đại diện phụ huynh đưa ra mức thu bình quân (Tiểu học 150.000 đồng/HS/học kì, THCS 100.000 đồng/HS/học kì) là không đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về Ban đại diện CMHS nhà trường, trong đó có trách nhiệm của Hiệu trưởng trường TH&THCS Đông Minh. Sau khi có thông tin phản ánh, từ ngày 21-24/10, nhà trường đã tổ chức trả lại cho 48 phụ huynh (tại 8 lớp Tiểu học) toàn bộ số tiền 81.456.000 đồng. Để xảy ra những thiếu sót, tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và tập thể lãnh đạo Trường.

Thanh tra Sở GD&ĐT nêu rõ, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh chưa thực hiện nghiêm túc quy định tại Công văn số 1890/SGDĐT-KHTC ngày 29/7/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2019-2020;

Chưa thực hiện tốt chương trình, nội dung hội nghị CMHS các lớp và toàn trường, dẫn đến một số lớp (bậc tiểu học) triển khai các khoản thu sai quy định; Kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động dạy và học của nhà trường còn thấp, chưa đủ kinh phí chi thường xuyên để bổ sung, tăng cường CSVC; tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể, thi đua, khen thưởng.

Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT Đông Sơn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng, tập thể lãnh đạo Trường TH&THCS Đông Minh; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách sai quy định tại các trường học trên địa bàn; chỉ đạo việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, hỗ trợ kinh phí cho các trường tiểu học thiếu giáo viên…

MỚI - NÓNG
Thành ủy TPHCM phân công cán bộ
Thành ủy TPHCM phân công cán bộ
TPO - Thường trực Thành ủy TPHCM phân công ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), đảm nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động của báo SGGP cho đến khi có nhân sự giữ chức tổng biên tập báo.