Người lao động nghỉ ốm có được báo giảm trong đóng bảo hiểm?

0:00 / 0:00
0:00
Bạn đọc Phạm Thị Vân hỏi: Công ty tôi có người lao động đang điều trị tại bệnh viện, tới nay chưa biết ngày ra viện, tôi báo giảm nghỉ ốm nhưng BHXH yêu cầu phải có chứng từ nghỉ ốm để giảm. Tuy nhiên, người lao động đang điều trị nên chưa có giấy ra viện. Vậy trường hợp này chúng tôi cần làm gì để báo giảm ốm cho người lao động trong khi chưa có chứng từ của bệnh viện?

TRẢ LỜI:

Theo khoản 3 Điều 85, và khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014: Người lao động không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo hướng dẫn tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 23 Văn bản hợp nhất 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam: Trường hợp đơn vị lập hồ sơ dừng tham gia BHXH do không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ ốm không hưởng lương), hồ sơ gồm: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Mẫu D02-TS.Vậy bạn căn cứ theo quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN có thể liên hệ Tổng đài của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp, gọi số: 1900.90.68.

MỚI - NÓNG