Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng
TPO - Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương (T.Ư), trong sáu tháng đầu năm, Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Ban cũng đã tham mưu ban hành Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo để chỉ đạo xử lý các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và Đinh Ngọc Hệ; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các vụ án, vụ việc ở cả 3 cấp độ…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Nội chính T.Ư xác định các nhiệm vụ trọng tâm, là nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hoàn thành 7 đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN. Trong đó, nổi bật là các đề án: Quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc khối các cơ quan nội chính theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII và đáp ứng tình hình mới; Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN.

Cùng với đó, Ban Nội chính T.Ư sẽ tập trung vào công tác hướng dẫn, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư đề nghị, các đơn vị cần chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt Phiên họp của Ban Chỉ đạo và các Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; hoàn thành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, bám sát vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo và kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

MỚI - NÓNG