Có 9 kết quả :

Công việc lạ, hái ra tiền

Công việc lạ, hái ra tiền

Thay vì rải thảm hồ sơ và chờ đợi, những người trẻ đang tìm được các hướng đi thông minh cho mình. Học những nghề “hiếm có, khó xin được việc” nhưng bằng sở trường, lối đi riêng của mình, nhiều người trẻ vẫn tạo cho mình cơ hội việc làm với thu nhập rất ổn.