Nghệ An dự kiến sẽ sáp nhập 22 đơn vị cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn

TPO - Toàn tỉnh Nghệ An có 50/480 đơn vị cấp xã đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích; 430/480 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số hoặc diện tích, trong đó có 22 đơn vị cấp xã dưới 50% của cả tiêu chuẩn về diện tích và dân số.

Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Ngoài những đơn vị chưa đạt hai tiêu chuẩn nêu trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được phần lớn nhân dân đồng thuận.

Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để bảo đảm đúng số lượng quy định.

MỚI - NÓNG