Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới

TPO - Năm 2020, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tiếp tục đề xuất Bộ Quốc phòng cho thực hiện đầu tư một số dự án cấp bách như sản xuất đạn con, sản xuất thép chất lượng cao, tên lửa chống tăng thế hệ mới…

Theo lãnh đạo Tổng cục CNQP, năm 2019, ngành Quân giới Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là Bộ Quốc phòng phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP. Tổng cục đã ban hành kế hoạch triển khai quy hoạch và đang xây dựng Đề án nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị lục quân khu vực miền Nam trình Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 1 Lễ hạ thủy tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 mang tên Yết Kiêu, số hiệu 927 trang bị cho Quân chủng Hải quân (tháng 12/2019) là một thành tựu đáng kể của nền CNQP Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần cũng như duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm tấn công Kilo 636.

Đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình T-09, Cơ chế đặc thù; kiện toàn Ban chỉ đạo T-09 và thành lập Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới từ năm 2003-2019 và Sơ kết 10 năm xây dựng nề quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Phối hợp với Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) triển khai các nội dung chuẩn bị xây dựng hợp phần CNQP thuộc “Quy hoạch hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, CNQP”.

Hoàn thành tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, an ninh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đóng tàu quân sự.

Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 2 Sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z115 sản xuất

Công tác khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu các loại vũ khí mới có bước phát triển đáng kể. Năm 2019, đã triển khai thực hiện 124 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp. Một số đề tài đã hoàn thành, chuẩn bị bắn báo cáo kết quả nghiên cứu các loại vũ khí, đạn dược mới.

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Năm 2019, tổng cục có 1.932 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi ước đạt 25 tỷ đồng và có 16 công trình đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của toàn tổng cục đem lại doanh thu hơn 15.610 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 530 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.039,2 tỷ đồng (bằng 161% so với năm 2018)…

Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 3 Dây chuyền sản xuất thuốc nổ công nghiệp của Nhà máy Z131
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục CNQP cho biết: Năm 2020, Tổng cục tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên các nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Quy hoạch T-09, Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch CNQP.

Hoàn thành và trình Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị lục quân khu vực miền Nam; hợp phần CNQP thuộc “Quy hoạch hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, CNQP”.

Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 4 Sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z125 sản xuất

Tổ chức tổng kết thực hiện Pháp lệnh CNQP. Tiếp tục nghiên cứu soạn thảo, trình ban hành các văn bản quản lý ngành theo đúng kế hoạch, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP của đất nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của cấc dự án. Tiếp tục đề xuất Bộ Quốc phòng cho thực hiện đầu tư một số dự án cấp bách như sản xuất đạn con, sản xuất thép chất lượng cao, tên lửa chống tăng thế hệ mới…

Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X. Triển khai các nội dung hợp tác quốc tế về CNQP, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và hỗ trợ đối tác bạn bè truyền thống trong lĩnh vực hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo, xuất khẩu các sản phẩm do CNQP sản xuất…

Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 5 Các hoạt động chính sách, an sinh xã hội luôn được Tổng cục CNQP và các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện tốt
Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 6 Tàu quân sự vào sửa chữa tại Nhà máy X50
Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 7 Cán kéo dây đồng tại Xí nghiệp 59 (Nhà máy Z127)
Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 8 Dây chuyền sản xuất các loại dây cáp, điện... của Nhà máy Z143
Ngành Công nghiệp Quốc phòng VN đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới ảnh 9 Dây chuyền sản xuất súng bộ binh thế hệ mới của Nhà máy Z111
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tên lửa đạn đạo tầm xa liên lục địa JL-2, phiên bản “tiền nhiệm” của loại JL-3

Hải quân Trung Quốc đưa vào trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới

TPO - Với JL-3, tàu ngầm Trung Quốc sẽ có thể tấn công xa hơn đáng kể và vô hiệu hóa các mục tiêu trên khắp đất liền nước Mỹ. Sự phát triển này vừa bổ sung cho những tiến bộ trong lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược trên mặt đất của nước này, vừa cung cấp cho Không quân PLA “đồ chơi” để trang bị cho máy bay ném bom tàng hình chiến lược liên lục địa đang được phát triển của họ.