'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân' để Đảng ngày càng trong sạch

TPO - Theo ông Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt  đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân' để Đảng ngày càng trong sạch ảnh 1

Sáng 12/5, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ trì Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tu dưỡng, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh.

Ngày 3/2/1969, nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, Người đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và sự cần thiết phải nâng cao đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. Đồng thời, chỉ ra những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân và nêu lên một số giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân.

“Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, đến nay tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mỗi cán bộ, đảng viên. Tác phẩm là di huấn, là lời căn dặn mà Người để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng”, ông Việt nhấn mạnh.

'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân' để Đảng ngày càng trong sạch ảnh 2

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham quan triển lãm ảnh và sách "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Trong bối cảnh hiện nay, thấm nhuần lời dạy của Bác về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, ông Việt cho rằng cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo”, ông Việt phát biểu.

Nguyên nhân suy thoái đều bắt nguồn từ "căn bệnh cá nhân chủ nghĩa"

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Sự nghiệp đổi mới ở nước ta do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta, dân tộc ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đa số cán bộ, đảng viên đã tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới.

'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân' để Đảng ngày càng trong sạch ảnh 3

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tuy nhiên, trước những tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mặt trái của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế,... dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân thực dụng, vị kỷ, thiếu tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Theo ông Huấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nguyên nhân làm suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa”. Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi,… là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc nội xâm”, là đồng minh của giặc ngoại xâm. Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Với ý nghĩa đó, ông Huấn bày tỏ mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học, tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thời gian qua; phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ, đảng viên.

MỚI - NÓNG