Nâng cao cạnh tranh ngành hàng nông lâm thủy sản

Nâng cao cạnh tranh ngành hàng nông lâm thủy sản
TP - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị gia tăng (GTGT) hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, GTGT các ngành hàng nông lâm thủy sản tăng bình quân 20% so với hiện nay.

Cụ thể, đối với một số ngành hàng chủ lực như gạo tăng 20%, cà phê tăng 13%, chè tăng 30%, thủy sản tăng 20%...

Tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản giảm 50% so với hiện nay. Đối với lúa gạo, phấn đấu giảm tổn thất sau thu hoạch từ 11-13% hiện nay xuống còn 5-6% bằng các biện pháp cơ giới hóa thu hoạch, đầu tư máy sấy, kho chứa thóc…

MỚI - NÓNG