Năm 2018, chuyển thuê bao 11 số về 10 số

TP - Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, việc chuyển các thuê bao di động 11 số về thuê bao 10 sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Trước đó, để dọn đường cho việc thực hiện chuyển đổi thuê bao di động 11 số về 10 số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quy hoạch lại kho số viễn thông, trong đó có việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định ở 59 tỉnh, thành phố. Hiện tại, 21 tỉnh thành phố ở giai đoạn cuối đang thực hiện chuyển mã vùng điện thoại cố định, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/8/2017.

Sau khi hoàn thành chuyển mã vùng điện thoại, các thuê bao cố định sẽ dồn về đầu số duy nhất là 02, giải phóng các đầu số 03, 04, 05,07,08. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các nhà mạng sẽ xây dựng lộ trình chuyển thuê bao di động từ 11 số về 10 số.

Khi chuyển đổi, các thuê bao di động 11 số sẽ giữ nguyên 7 số cuối cùng, 4 số đầu tiên sẽ rút gọn thành 3 số theo các đầu số mới được giải phóng.

MỚI - NÓNG