Mực nước ở mức cao, thủy điện Tuyên Quang có thể xả lũ

Do mực nước đang cao, hồ thủy điện Tuyên Quang có thể xả lũ trong thời gian tới
Do mực nước đang cao, hồ thủy điện Tuyên Quang có thể xả lũ trong thời gian tới
TPO - Do mực nước ở mức cao, hồ thủy điện Tuyên Quang có thể vận hành xã lũ. Các khu vực hạ du, đặc biệt là các lồng bè nuôi trồng thủy sản cần lưu ý nhằm hạn chế thiệt hại.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện, cho biết: Hiện nay, mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang đang ở mức cao, trong thời gian tới có thê vận hành xả lũ.

Lúc 15h hôm qua (21/6), mực nước thượng lưu hồ đạt 104, 86m. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, rút kinh nghiệm việc xả lũ thủy điện Tuyên Quang gây thiệt hại cho hạ du năm 2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị công ty thủy điện Tuyên Quang theo dõi sát lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng hạ lưu đập, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương và cơ quan liên quan theo quy định. 

Cùng đó, thủy điện Tuyên Quang rà soát phương án đảm bảo sẵn sàng vận hành đóng, mở cửa xả; phương án đảm bảo an toàn hạ du. 

 Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quan khẩn trương có phương án di dời 76 lồng bè của 21 hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông đến nơi an toàn, phối họp với thủy điện Tuyên Quang rà soát phương án đảm bảo an toàn hạ du.

 Ban chỉ huy về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tuyên Quang cần tổ chức trực ban nghiêm túc, thương xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương để tham mưu.

MỚI - NÓNG