Có 5 kết quả :

Năm 2017 – đánh dấu mốc son cho một hành trình kiến tạo dài hơi

Năm 2017 – đánh dấu mốc son cho một hành trình kiến tạo dài hơi

Năm 2017 có thể xem là một năm đầy biến động với thị trường kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên với Tập đoàn Sao Mai lại là một năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ và đầy nội lực khi thương hiệu Sao Mai ngày càng được khẳng định qua nhiều dự án lớn. Hãy cùng nhìn những kết quả đã đạt được của Sao Mai Group trong năm vừa qua với những sự kiện nổi bật mà Tập đoàn đã thực hiện.
Mốc son!

Mốc son!

TP - Bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 có nhiều giá trị mà lịch sử Việt Nam và thế giới đã ghi nhận những trang chói lọi nhất. Có “chi tiết ngoài lề” của Tuyên ngôn độc lập trở thành biểu tượng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là câu nói: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.