Miễn phí đóng BHYT cho người dân xã đặc biệt khó khăn, an toàn khu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 680/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG về việc cấp thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Theo đó, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Trường hợp các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách về BHXH và An sinh xã hội khác, trừ hỗ trợ đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

MỚI - NÓNG