Có 12 kết quả :

Phát hiện nhiều loài thực vật mới ở Thanh Hóa

Phát hiện nhiều loài thực vật mới ở Thanh Hóa

TPO - Ngày 8/10, Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo vừa phát hiện nhiều loài thực vật mới chưa từng được ghi nhận trên thế giới.